Patentu paziņojums

Grohe ir licencēts izmantot ar karti saistītus pakalpojumus šajā vietnē ar: ASV patenti Nr. 7 555 725, 8 468 464, 570 047, 10 365 795 un 10 444 943; ASV patenta pieteikums Nr. 16/516 215; Eiropas patenti Nr. EP 1 433 132 un EP 2 336 970; Eiropas patenta pieteikums Nr. EP 16161233.8-1972; un Japānas patents Nr. JP 5102124; un jebkuru patentu vai vecāku pieteikumu, kas pretendē uz ASV pieteikuma Nr. 60/287 339 prioritāti vai kādu no iepriekš minētajiem patentiem un patentu pieteikumiem.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and to improve the relevance of our communications with you. If you continue browsing our website, we’ll assume that you accept the use of cookies on the GROHE website. You can find detailed information about how cookies are used on the following page: Privacy